Javascript
Cum pot activa JavaScript?
Consultaţi lista de mai jos care corespunde browserului dumneavoastră pentru a obţine informaţii referitoare la activarea JavaScript pentru acesta.
Dacă browserul dumneavoastră nu apare în listă, consultaţi resursele de ajutor ale acestuia.
Internet Explorer 6, 7 sau 8
 1. Faceţi click pe meniul Tools (Instrumente).
 2. Selectaţi Internet Options (Opţiuni Internet).
 3. Faceţi click pe fila Security (Securitate).
 4. Faceţi click pe butonul Custom Level (Nivel particularizat).
 5. Derulaţi în jos până când vedeţi secţiunea "Scripting". Selectaţi butonul radio "Enable" ("Activare") pentru "Active Scripting" ("Scripturi active").
 6. Faceţi click pe butonul OK.
 7. Faceţi click pe butonul Yes (Da) din fereastra de confirmare.
Firefox 2 sau 3
 1. Faceţi click pe meniul Tools (Instrumente).
 2. Selectaţi Options (Opţiuni).
 3. Faceţi click pe fila Content (Conţinut).
 4. Bifaţi caseta de selectare "Enable JavaScript" ("Permite JavaScript").
 5. Faceţi click pe butonul OK.
Safari 2 sau 3
 1. Faceţi click pe meniul Safari sau Edit (Editare).
 2. Selectaţi Preferences (Preferinţe).
 3. Faceţi click pe fila Security (Securitate).
 4. Bifaţi caseta de selectare "Enable JavaScript" ("Activaţi JavaScript").

Dacă faceţi upgrade browserului dumneavoastră sau instalaţi aplicaţii software noi sau corecţii noi de securitate, setările JavaScript pot fi afectate.
  How do I enable JavaScript?
See the list below that corresponds to your browser for information on enabling JavaScript.
If your browser isn't listed, please consult its help resources.

Internet Explorer 6, 7 or 8
 1. Click the Tools menu.
 2. Select Internet Options.
 3. Click the Security tab.
 4. Click the Custom Level button.
 5. Scroll down until you see the "Scripting" section. Select the "Enable" radio button for "Active Scripting".
 6. Click the OK button.
 7. Click the Yes button in the confirmation window.
Firefox 2 or 3
 1. Click the Tools menu.
 2. Select Options.
 3. Click the Contents tab.
 4. Select the "Enable JavaScript" checkbox.
 5. Click the OK button.
Safari 2 or 3
 1. Click the Safari or Edit menu.
 2. Select Preferences.
 3. Click the Security tab.
 4. Select the "Enable JavaScript" checkbox.

Upgrading your browser or installing new security software or security patches may affect your JavaScript settings.
© Intelliware Solutions Company srl.