Confidenţialitatea datelor
Datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării pe acest website pot fi utilizate de Intelliware Solutions Company şi pot fi prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale.
Prin acordul dumneavoastră, exprimat prin accesarea şi utilizarea website-ului iwGATE, datele dumneavoastră cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate şi utilizate de Intelliware Solutions Company în orice activităţi şi scopuri legate de marketing, de telecomunicaţii, cât şi în scopul realizării unui interes legitim al Intelliware Solutions Company, pentru constituire de baze de date şi utilizarea acestora oricare ar fi ele.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau în: informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, sex, vârsta, orice informaţie privind folosirea produselor şi serviciilor Intelliware Solutions Company, cât şi orice informaţie furnizată de dumneavoastră, care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date.
Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare a website-ului iwGATE şi a datelor cu caracter personal de către Intelliware Solutions Company, nu mai utilizaţi acest web site.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.
De asemenea, prin accesarea şi utilizarea website-ului iwGATE vă exprimaţi consimţământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de şi/sau prin intermediul Intelliware Solutions Company.
© Intelliware Solutions Company, srl. Toate drepturile rezervate.
Versiune website: 2.0
Timpul de răspuns al serverului: 0.02 secunde